സ്വന്താമായി ഒരാന ഉള്ളത് അഭിമാനം തന്നെയാ കൂടെ അതിനെ നോക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പാപ്പാനും ഉണ്ട് എന്തേ?? പരിഹാസങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി സൂര്യ ഇഷാൻ

പലപ്പോഴും ശരീര വണ്ണം കുറഞ്ഞതിന്റെയും കൂടിയതിന്റെയും പേരിൽ പലരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പരിഹാസമാണ് ബോഡി ഷെയ്മിങ്. ഇത്തരത്തിൽ ബോഡിഷെയ്മിങ് നടത്തി പരിഹസിക്കുന്നവർക്ക് തക്കതായ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ ആക്ടിവിസ്റ്റും കലാകാരിയുമായ സൂര്യ. എന്റെ സൗന്ദര്യം പുറമെ കാണുന്ന ശരീരത്തിലോ തൊലിയുടെ നിറമോ അല്ല. പരിഹസിക്കുന്നവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പതിമടങ്ങ് തന്റെ ശരീരത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നുവെന്നും സൂര്യ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. ഭർത്താവ് ഇഷാനുമൊത്തുള്ള ചിത്രത്തിനൊപ്പമാണ് സൂര്യയുടെ കുറിപ്പ്.

ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ:

തടിച്ചി ,ആന, പർവ്വതം, ഭൂതം, അയ്യോ തടി കുറയ്ക്കു അപ്പോഴ സുന്ദരി മെലിയുന്നതാ സൗന്ദര്യം ഇനിയും മാറത്ത ലോകം മെലിഞ്ഞവർ സുന്ദരി ആണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപാട് നിങ്ങളുടെ തിമിരം ബാധിച്ച കണ്ണിലാണ് ആന എന്താ ഒരു മോശം മൃഗമാണോ?? ഞങ്ങളുടെ കുടുബത്തിൽ സ്വന്താമായി ഒരാന ഉള്ളത് [ ഞാൻ ] അഭിമാനം തന്നെയാ കൂടെ അതിനെ നോക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പാപ്പാനും ഉണ്ട് എന്തേ?

ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ എന്റെ വണ്ണത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു …I Love My body പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കുഴപ്പം??? നിറത്തിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ജെൻഡർ ജാതി മത വർണ്ണവിവേചനം നിർത്താറായില്ലെ എന്റെ സൗന്ദര്യം പുറമെ കാണുന്ന ശരീരത്തിലത്തിലോ തൊലിയുടെ നിറമോ അല്ല വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പതിമടങ്ങ് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് തടി കൂടിയാൽ കുറക്കാനും അല്ല കുട്ടണമെങ്കിൽ കൂടാനും അറിയാം അത് എന്റെ ഇഷ്ട്ടം Plz stop body shaming